parallax background

Energetické studie

Co nabízíme v oblasti energetických studií


Společnost Techorg pro vybrané partnery připravuje ve spolupráci se zadavateli, urbanisty  a architekty energetické studie prokazující ideální zadání projektu. Energetické studie by měly správně předcházet zadání projektového úkolu.

Jinými slovy, než se rozhodnu co chci stavět a kde, měl bych si zvážit jak budu provozovat a užívat. V každé fázi přípravy i užívání stavby je možné stanovit si ideální koncept a následně řešení pro technické vybavení stavby z pohledu vytápění, chlazení a hospodaření s vodou (dešťovou) při využití obnovitelných zdrojů energií a zachování principů udržitelnosti (sedm tezí udržitelné architektury ČKA a ČKAIT).

Máte zájem o naše služby?