Rekonstrukce výrobního objektu v areálu Korona Lochovice s.r.o.
12.6.2017
Omega Butik
13.6.2017
Zobrazit vše
Řešeným projektem je rekonstrukce renesančního objektu na prostory galerie s nejvyššími požadavky na prostředí – přesná klimatizace, vytápění. Stávající objekt městské galerie je složen ze dvou domů s třemi nadzemními podlažími a půdními prostory.

název DŮM U RYTÍŘŮ, LITOMYŠL
adresa Smetanovo náměstí 110, Litomyšl
kategorie
občanská budova
investor Město Litomyšl
generální projektant Kuba & Pilař architekti s.r.o.
popis objektu Řešeným projektem je rekonstrukce renesančního objektu na prostory galerie s nejvyššími požadavky na prostředí – přesná klimatizace, vytápění.Stávající objekt městské galerie je složen ze dvou domů s třemi nadzemními podlažími a půdními prostory. Mezi domy je nádvoří, které slouží jako spojovací prostor mezi domy a v letních měsících i jako terasa kavárny. V předním domu ze Smetanova náměstí je jeden výstavní prostor v podkroví. V domě z ulice Růžové jsou výstavní prostory dva a jeden depozitář / archiv. V objektu je dále již zmiňovaná kavárna, dále pak spojovací prostory, sociální zázemí, přednáškový sál, obchod a sklady. Střecha u obou objektů je sedlová.
celková podlahová plocha 913 m2
realizované profese_TZB VYT; CHL, VZT, MAR, PENB

navržené řešení spol. TechOrg:

VYT / CHL Zdrojem tepla je elektrické podlahové topení ve spolupráci s tepelnými čerpadly pro jednotky přesné klimatizace, které jsou obsaženy přímo v daných zařízeních o výkonech 14kW a 10kW.Jednotky přesné klimatizace jsou zároveň zdroje tepla, ale i chladu, jelikož zajišťují úpravu přívodního vzduchu v letních měsících. Ohřev TUV je kombinovaný – průtokové ele ohřívače a zásobníkové ohřívače.
VZT V objektu budou 2 jednotky přesné klimatizace pro udržování přesných klimtů ve výstavních prostorách.  Celé  zařízení  jsou navrženy  jako  rovnotlaké  s  vzduchovým  výkonem  1600  m3 /h a 1100m3/h. Jednotky budou vybaveny autonomní  regulací,  které  budou  napojeny  na  nadřazený  systém  MaRu,  který  bude monitorovat chod zařízení. Dále pak 2 jednotky pro hygienické větrání pobytových místností a sociálních zázemí o vzduchovém výkonu 2x1350m3/h. Odvodní ventilátor z m. odpadků(50m3/h) a cirkulační ventilátor pro provětrávání depozitáře (50m3/h).  Depozitář a archiv,  budou navíc vybaveny  zařízeními  pro  vlhčení  a odvlhčování  vzduchu.  Zařízení  pro  vlhčení  bude  napojeno  na  rozvody  vody  a  zař.  pro odvlhčování bude napojeno na kanalizaci. Pro parní zvlhčovač osazena  malá  úpravna  vody,  která  bude  připravovat  vodu  o  správných  parametrech  pro vlhčení. Ovládání  zařízení  bude  dle  prostorových  vlhkostních  čidel.  Zařízení  budou  napojena  na centrální systém MaR, pro možnost kontroly stavu zařízení. Pro výstavní sál, který může být využívaný i jako přednášková místnost je navrženo  mobilní zařízení pro možnost vlhčení vzduchu v zimních měsících v případě přednášek, nebo jiných akcí s velkou obsazeností této místnosti. Zařízení má  vodní  zásobník,  který  se  vždy  před  spuštěním  naplním  předem  upravovanou  vodou.
stupeň PD DSP
realizace PD 2012

Poptávka služeb