Rekonstrukce výrobního objektu v areálu Korona Lochovice s.r.o.

Novomoskovsk – továrna na výrobu ledku
12.6.2017
Dům U Rytířů
13.6.2017
Zobrazit vše
Objekt se nachází v obci Lochovice. Navrhovaná rekonstrukce se týká stávající čtyřpodlažní nepodsklepené budovy se sedlovou střechou a její nové přístavby z ocelové konstrukce pro technologie. V objektu se nachází polygrafické výrobny (v 1.NP s vývinem škodlivin), administrativní prostory (kanceláře, openspace, jednací a školicí místnost), sociální zázemí, sklady a technické místnosti.

název REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO OBJEKTU V AREÁLU KORONA LOCHOVICE s.r.o.
adresa Lochovice 20, 267 23 Lochovice
kategorie
výrobní objekt
investor Korona Lochovice s.r.o.
generální projektant Projektil architekti s.r.o.
popis objektu Objekt se nachází v obci Lochovice. Navrhovaná rekonstrukce se týká stávající čtyřpodlažní nepodsklepené budovy se sedlovou střechou a její nové přístavby z ocelové konstrukce pro technologie. V objektu se nachází polygrafické výrobny (v 1.NP s vývinem škodlivin), administrativní prostory (kanceláře, openspace, jednací a školicí místnost), sociální zázemí,  sklady a technické místnosti.
celková podlahová plocha 1250 m2
realizované profese_TZB VYT, CHL, VZT, MAR, ESI, ESL, KOO

navržené řešení spol. TechOrg:

VYT / CHL Jako hlavní zdroj tepla bude sloužit kaskáda nástěnných plynových kondenzačních kotlů o výkonu  2×80  kW  s uzavřenou  spalovací  komorou. Jako zdroj chladu je použita kompaktní chladicí jednotka (chiller) ve venkovním provedení o  výkonu 146 kW. Jednotka bude umístěna na střeše ocelové přístavby. Jednotka umožňuje rekuperaci tepla  při  režimu  chlazení  (při  max.  výkonu  cca  34  kW  tepla).  Toto  teplo  bude  použito  pro předehřev TV a podporu vytápění. Jednotka obsahuje dvě integrovaná oběhová čerpadla a akumulační  nádobu  o  objemu  300l.  Otopná voda od kotlů je  ukládána  v akumulační  nádrži  ústředního  vytápění  o  objemu  500  litrů,  odkud  je  přes  rozdělovač/sběrač  vedena  k jednotlivým  spotřebičům.  Do  akumulační  nádrže  je  přes  výměník dopojena rekuperace tepla od chilleru.  Akumulační nádrž pro teplo dále slouží pro  předehřev  teplé  vody.
VZT Větrání a úprava vzduchu pro polygrafickou výrobu v objektu bude zajišťovat centrální vzduchotechnická jednotka, která bude umístěna na přístavbě z ocelové kce ve výšce 3.NP. Celé zařízení je navržené jako podtlakové, aby se zamezilo šíření škodlivin do okolních místností. Vzduchový  výkon  jednotky  činí  na  přívodu  8000  m3/h  a  na  odvodu  8500  m3/h. Větrání administrativních ploch a polygrafické výroby ve 2., 3. a 4.NP bude zajišťovat centrální  vzduchotechnická  jednotka,  která  bude  umístěna  na  ocelové  přístavbě  ve  výšce 4.NP. Celé  zařízení  je navržené  jako  přetlakové.  Vzduchový  výkon  jednotky  činí  na  přívodu  5 630  m3/h  a  na odvodu 4850 m3/h. Odvětrání  hygienických  zařízení  ve  2.NP  až  4.NP  bude  zajišťovat  střešní  ventilátor.  Celé zařízení je navrženo jako podtlakové s tím, že okolí zařizovacích předmětů je v podtlaku vůči zbývajícím částem. Vzduchový výkon ventilátoru je cca 780 m3/h. Pro  chlazení  a  vytápění  recepce  v 1.NP,  polygrafických  hal  ve 2.  a  3.NP  a administrativních prostor ve 4.NP  jsou  navrženy podstropní  kanálové  a  kazetové fan-coily.
stupeň PD DSP, DPS, autorský dozor
realizace PD 2012-2013

Poptávka služeb