Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO ÚDOLNÍ
12.6.2017
Zobrazit vše
Celá stavba je navržena v pasivním standardu s maximálním využitím obnovitelných zdrojů. Řešená stavba je novostavba třípodlažního nepodsklepeného administrativního objektu z jedné strany částečně zapuštěného do terénu. Střecha je plochá. Z části se novostavba dotýká vedlejšího stávajícího objektu.

adresa PRAHA – Nové Butovice
kategorie
administrativní obj.
polyfunkční objekt
investor Jungmannova v.o.s.
generální projektant ATELIER A.B.D. s.r.o., Spálená 21, 110 00 Praha 1
popis objektu Jedná se o novostavbu polyfunkčního objektu se třemi podzemními a osmi nadzemními podlažími. Podzemní podlaží jsou vyhrazena pro parkoviště a technické prostory, přízemí slouží jako obchodní plochy s restaurací a 1.-7. patro jsou kancelářské prostory.
celková podlahová plocha 35 076 m²
realizované profese_TZB Koordinace

Navržené řešení spol. TechOrg:

KOO Firmou TechOrg s.r.o. byla zpracována kompletní dokumentace prostorové koordinace TZB nejprve pro Shell and Core a dále i pro jednotlivé FitOuty. Navržené řešení v maximální možné míře respektuje architektonický záměr zejména světlé výšky v jednotlivých místnostech a rozmístění koncových prvků. Součástí výkresové dokumentace byly kromě půdorysů i koordinační řezy řešící zejména prostory kolem jader a místa kde dochází ke křížení technologií.
stupeň PD DPS
realizace PD 2007-2009

Poptávka služeb