Jupiter
12.6.2017
Rekonstrukce a nástavba objektu B
12.6.2017
Zobrazit vše
Jedná se o novostavbu polyfunkčního objektu se třemi podzemními a osmi nadzemními podlažími. Podzemní podlaží jsou vyhrazena pro parkoviště a technické prostory, přízemí slouží jako obchodní plochy s restaurací a 1.-7. patro jsou kancelářské prostory.

název OTEVŘENÁ ZAHRADA A PORADENSKÉ CENTRUM NNO ÚDOLNÍ
adresa BRNO – ÚDOLNÍ 33
kategorie
polyfunkční objekt
administrativní obj.
investor NADACE PARTNERSTVÍ; Údolní 33; Brno
generální projektant PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.; Praha 7 – Františka Křížka 1;
popis objektu Řešená stavba je novostavba třípodlažního nepodsklepeného administrativního objektu, z jedné strany částečně zapuštěného do terénu. Střecha je plochá. Z části se novostavba dotýká vedlejšího stávajícího objektu. Vnitřní místnosti tvoří kancelářské prostory (openspace, kanceláře a zasedací místnosti), seminární sál, technické a sociální zázemí. Celá stavba je navržena v pasivním standardu s maximálním využitím obnovitelných zdrojů.
celková podlahová plocha 1454 m2
realizované profese_TZB projekty profesí VYT; CHL; VZT; ELE-silno; ELE-slabo; ELE-MaR; ZTI;

navržené řešení spol. TechOrg:

VYT / CHL Zdrojem tepla a chladu bude TČ země / voda umístěné v technické místnosti. Zdrojem nízkopotencionálního tepla bude soustava 10-ti zemních vrtů (9 x 129 m + 1 x 100 m), rozmístěných v přilehlé zahradě objektu, rozmístěných v přilehlé zahradě objektu. Potřebný topný výkon je 29kW a chladicí výkon 39 kW. Takto nízkých hodnot je dosaženo zejména díky aktivnímu využití slunečnío záření (stínící lamely) které jsou propojeny s inteligentní regulací budovy. Hlavním koncovým prvkem budou aktivované betonové konstrukce a na vytápění doplněn PDL vytápěním.
VZT V objektu jsou navrženy dvě centrální VZT jednotky s rekuperací tepla. Jednotka pro větrání sociálního zázemí 3.NP a skaldu 2.NP má celkový vzduchový výkonu 420 m3/h. Druhá jednotka je navržena pro větrání administrativních prostor a v kombinaci s regulací (VAV a VAC) která by dle obsazenosti měla minimalizovat požadovaný průtok vzduchu. Celkový vzduchový výkonu 4500 m3/h. Jednotky umístěny v technickém zázemí.
stupeň PD DUR, DSP, DPS
realizace PD 2009 – 2011

Poptávka služeb