Novostavba rodinného domu – Mukařov

Bytový komplex Račiněveská
13.6.2017
Zobrazit vše
Nepodsklepený jednopodlažní rodinný dům v obci Mukařov. Objekt je složen z bytu a části s dvěma ordinacemi, halou a hygienickým zázemím.

název NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – MUKAŘOV
adresa Mukařov
kategorie
občanská budova
rodinný dům
investor BECK s.r.o., Pražská 185, 251 62 Mukařov
generální projektant Escadra CZ s.r.o., Lucemburská 16, 130 00 Praha 3
popis objektu Nepodsklepený jednopodlažní rodinný dům v obci Mukařov. Objekt je složen z bytu a části s dvěma ordinacemi, halou a hygienickým zázemím.
celková podlahová plocha 187 m²
realizované profese_TZB VYT, VZT

navržené řešení spol. TechOrg:

VYT Obě části objektu (byt a ordinace se zázemím) mají navržen samostatný systém vytápění a přípravy TV. Zdrojem tepla pro vytápění i přípravu TV jsou dva nástěnné plynové kondenzační kotle s umístěním v technické místnosti objektu, každý o výkonu 16 kW. Oba kotle jsou doplněny o zásobníkový ohřívač TV o objemu 160 litrů. Systém je navržen tak, že každý kotel bude dodávat teplo do otopné soustavy nebo zásobníkového ohřívače TV příslušné části budovy. Pro odvod spalin a přívod vzduchu pro spalování je pro každý kotel navržen koaxiální komín 80/125 mm. Koncovým prvkem pro vytápění bytové části je podlahové vytápění a trubkové otopné těleso (doplněné o elektrickou topnou patronu) v koupelně. Pro vytápění ordinací, haly a zázemí jsou navržena desková a trubková otopná tělesa.
VZT Profese VZT řeší v tomto objektu nucené větrání haly mezi ordinacemi a odvětrání sociálního zázemí a digestoře. Pro nucené větrání haly je navržena VZT jednotka s rekuperací tepla a celkovým vzduchovým výkonem 180 m3/h, zařízení je navrženo jako rovnotlaké. Odvětrání jednotlivých místností sociálního zázemí je řešeno samostatnými ventilátory určenými pro umístění na strop nebo do podhledu. Odvod zněčistěného vzduchu od všech zařízení je nad střechu objektu se zakončením výfukovou hlavicí.
stupeň PD DSP
realizace PD 2009

Poptávka služeb