Administrativní centrum Letňany
12.6.2017
Rekonstrukce TS 2231
12.6.2017
Zobrazit vše
Navrhovaná výstavba na pozemku v Petrohradě na nároží ulic Pulkovský prospekt a Dunajský prospekt bude zahrnovat administrativní budovy, autosalony, boarding hose, myčku, park a púarkoviště. Výstavba bude budována ve dvou Etapách.

název PULKOVSKYI MERIDIAN
adresa Petrohrad, Ruská Federace
kategorie
polyfunkční objekt
investor Investment company „Pulkovskaya“
generální projektant HOCHTIEF Development Russland
popis objektu Navrhovaná výstavba na pozemku v Petrohradě na nároží ulic Pulkovský prospekt a Dunajský prospekt  bude zahrnovat  administrativní budovy, autosalony, boarding hose, myčku, park a parkoviště. Výstavba bude budována ve dvou Etapách. Etapa 1 má dvě fáze: Fáze 1 – zahrnuje objekty A1 a A2 (2 autosalony – Mercedes Benz a Porsche)s nezbytnou částí komunikací, parteru a připojení; Fáze 2- zahrnuje objety B1,B2, B3 (kancelářské budovy), C (boarding hose – hotel s dlouhodobým ubytováním), G automyčku, parkoviště, park, komunikace a úpravy parteru (poznámka: v Etapě 2 mají být vybudovány další kancelářské budovy na místě parku a parkoviště).
celková podlahová plocha 120 000 m2
realizované profese_TZB VYT, CHL, VZT

navržené řešení spol. TechOrg:

VYT / CHL V rámci areálu komplexu PULKOVSKYI MERIDIAN bude vytvořena odbočka ze stávající teplovodní sítě. Z nové odbočky budou napojeny jednotlivé objekty. Zdrojem tepla je pro každý objekt kompaktní tlakově nezávislá teplovodní výměníková stanice umístěná v jednolivých objektech a napojena na teplovodní síť. Potřebný výkon výměníkové stanice je: 1,6MW(objekt A1), 0,8 MW(Objekt A2), 1,4MW (objekt B1),  1,4MW (objekt B2), 1,4MW (objekt B3), 0,85MW (objekt B3), Zdrojem tepla objektu D bude nástěnný elektrický kotel o výkonu 45 kW. Pro chlazení výstavních a kancelářských prostor objektů A1 a A2 (sálavé stropní panely) je použito vzduchem chlazených kompaktních chladicích jednotek v provedení TČ. Chladicí výkon 13/19 °C 2 x 160 kW a topný při teplotním spádu 50/42 °C 2 x 150 kW – objekt A1. Pro objekt A2 bude použita jednotka s chladicím výkonem 100 kW (13/19 °C) a 25 kW (50/42 °C). Pro chlazení kancelářských prostor objektů B1, B2 a B3 (sálavé stropní panely) je použito vzduchem chlazených kompaktních chladicích jednotek v provedení TČ. Chladicí výkon 13/19 °C 2 x 320 kW a topný při teplotním spádu 50/42 °C 2 x 310 kW – Objekt B1. Chladicí výkon 13/19 °C 2 x 320 kW a topný při teplotním spádu 50/42 °C 2 x 310 kW – Objekt B2. Chladicí výkon 13/19 °C 2 x 320 kW a topný při teplotním spádu 50/42 °C 2 x 310 kW – Objekt B3.Chlazení objektu C a D je zajištěno Multi-split jednotkami s přímým výparem chladiva), které mají venkovní kondenzátory umístěný na střeše objektu. Je uvažován pouze sezónní provoz.
VZT Větrání a úpravu vzduchu pro jednotlivé části jednotlivých objektů zajišťují samostatné vzduchotechnické jednotky:- pro technické místnosti a sklady v objektu A1/A2/B1/B2/B3 o výkonu 4.000/8000/6500/5500/5500 m3/h- pro sklad v 2. až 1. suterénu v objektu A1/C o výkonu 4.000/3000 m3/h- pro provoz kancelářských a výstavních ploch v 1. až 2. patře objektu A1/B1 o výkonu 2 x 12.000 /37000 m3/h- pro provoz výstavních ploch v 1. až 2. suterénu objektu A2 o výkonu 70.000 m3/h – pro provoz gastra a jídelny v 1. suterénu, baru v 1. patře v objektu A1/B2 o výkonu 25.000 / 30000 m3/h- pro jídelnu v 1. patře o výkonu 8.500 m3/h- pro větrání garáží v 1. a 2. suterénu objektu A2 o výkonu 10500/11600/8000 a 9000m3/h – pro větrání garáží objektu B1, B2 a B3 o výkonu přívodu/odvodu 3x 11.100/13.900m3/h; 3x 5.400/6.700 m3/h; 3 x 4.800/6.100 m3/h a 3 x 8.800/11.100 m3/h. pro objekt C o výkonu přívod/odvod  5.500/7.000m3/h; 4.700/6.000 m3/h- pro sociální zázemí v objektu A2/B1/B2/B3 o výkonu 2000m/4000/5500/4000m3/h-  pro kancelářské, komerční a výstavní plochy objektu A2/B2/B3/C o výkonu 7500/22500/33000/37000 / 1500 m3/h . – větrání jídelny objektu B2 o výkonu 8500m3/h- pro fitness objektu C o výkonu 3000m3/h- pro větrání chodby objektu C o výkonu 1100m3/h- pro větrání objektu D o výkonu 3000 m3/h Samostatné odvětrávací ventilátory  jsou navrženy:- pro čerpací jímky objektu A1 o výkonu 500 m3/h, – pro výměníkovou stanici v 1. suterénu v objektu A1,A2, B1, B2, B3 a C o výkonu 6 x 5.000 m3/h, – pro lapol v 2PP objektu A1/B2 o výkonu 2x500m3/h, – pro myčky ve 2.PP objektu A1 o výkonu 1600m3/h,- pro skald odpadků v 1.PP objektu A1, A2, B1, B2 a B3 o výkonu 5 x 500m3/h – pro kuchyňky objektu B1/B2/B3 o výkonu 3 x 3000m3/h- pro sociální zázemí objektu C o výkonu 300 m3/h- pro digestoře objektu C a D o výkonu o výkonu 2 x 200m3/hTrafostanice v objektu A1, A2, B1, B2, B3 a C budou větrány přirozeně pomocí otvorů navržených na vzduchový výkon 6 x 750m3/h. Pro  havarijní požární odvětrání tepla a kouře jsou pro objekt A1, A2, B1, B2, B3 a C  navrženy odvodní ventilátory o výkonu 6x70000m3/h.
stupeň PD DSP, expertýzy
realizace PD 2011

Poptávka služeb