Sídlo společnosti PPD JOB AGENCY s.r.o.
12.6.2017
Pulkovskyi Meridian
12.6.2017
Zobrazit vše
Jedná se o komplex administrativních budov s nadzemními a podzemními patry (garáže, sklady, technické místnosti atd.).

název ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM LETŇANY
adresa PRAHA 9 – LETŇANY
kategorie
administrativní obj.
investor ACL Investment, a.s.
generální projektant CMC architects, a.s.
popis objektu Jedná se o komplex administrativních budov s nadzemními a podzemními patry (garáže, sklady, technické místnosti, atd.).
celková podlahová plocha 60 000 m2
realizované profese_TZB VYT, CHL, VZT

navržené řešení spol. TechOrg:

VYT / CHL V studii částo VYT/CHL byly porovnávány 3 varianty. Varianta 1 – zdrojem tepla je výměníková stanice, zdrojem chladu je vodní kompresorová chladicí jednotka a koncovými prvky jsou FCU. Tato varianta je investičně nejméně náročná na druhou stranu jsou provozní náklady mnohem větší než u zbývajících dvou variant. Varianta 2 již využívá výhod spojení TČ s koncovými prvky TAB’S. Zde jsou díky použití TČ (energopiloty  a  sond)  mnohem  větší  investiční  náklady.  Ty  se  však  díky  nižším  spotřebám energie a účinnostem zařízení vrátí v menších provozních nákladech. U této varianty jsou jako doplňkový prvek chlazení (částečně i topení) použity FCU napojené na systém chladicí vody 6/12 °C. Celková bilance by byla cenově plně srovnatelná (výsledná návratnost) s variantu 3.  Poslední  bilancovanou  variantou  je  varianta  3 – zdrojem tepla a chladu je TČ s bivalentní zdrojem tepla VS, vodní chillerová  jednotka + koncové prvky TAB’S + TAP.  Investiční náklady opět zvyšuje TČ (energopiloty, sondy), ale oproti variantě 2 jsou nižší o rozvod pouze jednoho systému bez nutnosti odvodu kondenzátu. A hlavním zlevněním je potřeba méně výkonných bivalentních zařízení jelikož většinu potřebné energie (topné/chladicí) je vyrobeno pomocí TČ.
VZT Pro VZT bylo srovnáváno celkem 5 variant. Jako nejekonomičtější se jeví provoz zařízení na bázi adiabatického chlazení a to DESI – ROT – AD a ROT – AD – EE dále pak ROT – HP která společně s ECOR mají největší provozní náklady. Tyto dvě naposled jmenované jednotky jsou zajímavé v tom, že ECOR využívá tepla a chladu centrálně připraveného a ROT – HP si chlad vyrábí sama a to kompresorově. Nejhorší provozní výsledky má jednotka ECOR s parním vlhčením což vyplývá z principu zařízení kde vývin páry je hrazen el. energií. Tento princip je v přímém rozporu s cílem tohoto záměru.  Vzhledem k cenám jednotlivých zařízení je jasné, že jednotky DESI jsou velmi sofistikovaná zařízení, která vyžadují ideálně odpadní či technologické teplo za nižší cenu než v tomto případě nabízí PT a.s. S nárůstem cen ostatních energií se tato technologie bude prosazovat tak jako je to i v ostatních státech Evropy. Nejekonomičtější provoz vč. pořizovací ceny zařízení je varianta ROT – AD – EE která využívá výhod všech výše popsaných principů a to adiabatického chlazení v kombinaci dohřevu a chlazení z centrálních zdrojů tepla a chladu.
stupeň PD STU
realizace PD 2009

Poptávka služeb