Obchodní a zábavní centrum Čestlice Hotel **** Aqua
13.6.2017
Rekonstrukce vily v Dobřichovicích
13.6.2017
Zobrazit vše
Budova je dvoupodlažní podsklepený objekt (rodinný dům). V 1.PP se nachází garáž a technické zázemí budovy. V 1. a 2.NP jsou jednotlivé pobytové místnosti rodinného domu. Na velké části střechy 1.NP je realizována pochozí terasa.

název RODINNÝ DŮM HELCL
adresa Pokratice – okres Litoměřice
kategorie
rodinný dům
investor Ing. Antonín Kučera, CSc.; Litoměřice
generální projektant CUBESPACE s.r.o.; Praha 7 – Na Maninách 856/15
popis objektu Budova je dvoupodlažní podsklepený objekt (rodinný dům). V 1.PP se nachází garáž a technické zázemí budovy. V 1. a 2.NP jsou jednotlivé pobytové místnosti rodinného domu. Na velké části střechy 1.NP je realizována pochozí terasa.
celková podlahová plocha 243 m2
realizované profese_TZB VYT; VZT; ELE-silno; ELE-slabo; ZTI;

navržené řešení spol. TechOrg:

VYT Zdrojem tepla rodinného domu bude TČ vzduch / voda společně s integrovaným elektrokotlem. Jako občasný zdroj tepla bude do otopné soustavy objektu začleněna teplovodní vložka krbových kamen. Výkon TČ při A -7 / W 45 °C je 9,5 kW. Venkovní jednotka bude umístěna před objektem. Bivalentní elektrokotel má výkon 6 (12) kW. Vytápění je realizováno PDL vytápěním v kombinaci s deskovými OT.
VZT Větrání a úpravu vzduchu pro část 1.NP objektu bude zajišťovat centrální rekuperační vzduchotechnická jednotka. Jednotka bude umístěna v podhledu šatny a WC v 1.NP. Celé zařízení je navrženo jako rovnotlaké se vzduchovým výkonem jednotky cca 300 m3/h. Nasávání čerstvého vzduchu je na fasádě šatny opatřeno protidešťovou žaluzií. Výfuk znečištěného vzduchu je od jednotky vyveden do venkovního prostředí, kde je ukončen výfukovou hlavicí (nad střechou 2.NP). Větrání garáže je podtlakové a nezávislé na provozu centrální jednotky.
stupeň PD DSP
realizace PD 03 – 2010

Poptávka služeb