Vodní svět, Praha 11
13.6.2017
Rodinný dům Helcl
13.6.2017
Zobrazit vše
Objekt je složen ze 4 nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Podzemní podlaží slouží jako hromadná garáž a technické zázemí objektu. V přízemí jsou konferenční sály, kongresový sál, restaurace a bary se zázemím. Ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží jsou hotelové pokoje. Hotel je součástí areálu AQUAPALACE PRAHA.

název OBCHODNÍ A ZÁBAVNÍ CENTRUM ČESTLICE HOTEL**** AQUA
adresa Praha – Čestlice
kategorie
občanská budova
polyfunkční objekt
investor Greenvale, a.s.,
generální projektant Atelier A ČR s.r.o.
popis objektu Objekt je složen ze 4 nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Podzemní podlaží slouží jako hromadná garáž a technické zázemí objektu. V přízemí jsou konferenční sály, kongresový sál, restaurace a bary se zázemím. Ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží jsou hotelové pokoje. Hotel je součástí areálu AQUAPALACE PRAHA.
realizované profese_TZB VZT, VYT, CHL, KOO

navržené řešení spol. TechOrg:

VYT Zdrojem tepla je vlastní předávací stanice (PS) o výkonu 1700 kW, napojená na zdroj tepla v objektu Aquaparku. Otopný systém objektu řeší napojení VZT jednotek, dveřních clon, podstropních FanCoil jednotek, otopných těles a konvektorů.
VZT Propjekt řeší hygienícké větrání objektu, větrání chráněných únikových cest a požární větrání SOZ. Hygienické větrání řeší především větrání konferenčních sálů, kongresu, restaurace, gastroprovozu, garáží technických a sociálních zázemí. Celkový instalovaný vzduchový výkon zařízení je 175 000 m3/h.

Poptávka služeb