Rekonstrukce a nástavba objektu B
12.6.2017
Administrativní centrum Letňany
12.6.2017
Zobrazit vše
Budova bude sloužit jako administrativní sídlo firmy se skladovacím zázemím. Jde o dvoupodlažní podsklepený objekt, který bude možno v případě růstu firmy rozšířit o další dvě nadzemní podlaží.

název SÍDLO SPOLEČNOSTI PPD JOB AGENCY s.r.o.
adresa Praha – Hodkovičky
kategorie polyfunkční objekt
skladovací objekt
investor PPD JOB AGENCY S.R.O.
generální projektant ADR s.r.o.; Praha 5 – Libínská 3127/1
popis objektu Budova bude sloužit jako administrativní sídlo firmy se skladovacím zázemím. Jde o dvoupodlažní podsklepený objekt, který bude možno v případě růstu firmy rozšířit o další dvě nadzemní podlaží.
celková podlahová plocha 1860 m2
realizované profese_TZB VYT; VZT; ELE-silno; ELE-slabo; ELE-MaR; ZTI

navržené řešení spol. TechOrg:

VYT Zdrojem tepla a chladu bude kompaktní TČ vzduch / voda umístěné na střeše objektu spolupracující bivalentně s elektrokotlem o výkonu 60 kW umístěným ve strojovně na střeše. Elektrokotel bude při poklesu venkovní teploty pod teplotu bivalence spolupracovat s TČ a zajišťovat dostatečný výkon pro otopnou soustavu. Strojovna na střeše je řešena jako mobilní pro případ požadavku na výstavbu dalších podlaží na stávající objekt. Koncovým prvkem budou parapetní FCU v jednotlivých kancelářích. Skladovací prostory jsou vytápěny pomocí teplovzdušných sahar.
VZT V objektu jsou navrženy dvě centrální VZT jednotky s rekuperací tepla. Jednotka pro větrání technických místností a skladových prostor. Celkový vzduchový výkonu 2600 m3/h. Druhá jednotka je navržena pro větrání administrativních prostor a sociálního zázemí. Celkový vzduchový výkonu 3700 m3/h. Jednotky umístěny v technickém zázemí v 1.NP.
stupeň PD DUR, DSP, DPS
realizace PD 2007-2008

Poptávka služeb