Rekonstrukce Dino Schools of Prague
13.6.2017
Centrum bytů, obchodů a služeb Blatov – objekt II.
13.6.2017
Zobrazit vše
Jedná se o novostavbu obchodního centra s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Jednotlivá centra jsou po výšce propojena pasáží.

název GALERIE TEPLICE – NÁKUPNÍ CENTRUM
adresa OBJEKT MFC TEPLICE
kategorie
polyfunkční objekt
investor Galerie Teplice s.r.o.
generální projektant Metroprojekt Praha a.s.
popis objektu Jedná  se  o  novostavbu  obchodního  centra  s  jedním  podzemním  a  čtyřmi  nadzemními podlažími.  Jednotlivá  centra  jsou  po  výšce  propojena  pasáží.  V  1.PP  se nachází  parking, nájemní prostory, supermarket a technické místnosti. V 1.NP a 2.NP se nachází především nájemní prostory, tančírna a sociální zázemí. Ve 2.NP se také nachází food court (odbytová část pro přilehlé fast foody) a multikino (prochází až do 3.NP). Ve 3.NP se nachází nadzemní parking  a  zázemí  pro  správu  objektu  –  kanceláře,  šatny,  sociální  zázemí  apod.  4.NP  je technické podlaží, kde se nachází několik technických  místností. Z větší  části je na úrovni 4.NP již střecha.
celková podlahová plocha 32 000 m2
realizované profese_TZB VZT

navržené řešení spol. TechOrg:

VZT Větrání a úpravu vzduchu pro multikino bude zajišťovat 5 centrálních VZT jednotek, umístěných na střeše objektu. Všechna zařízení jsou navržena jako rovnotlaká, vzduchový výkon jednotek je cca 5400 / 4300 / 2300 / 3400/ 1800m3/h. Větrání a úpravu vzduchu pro nájemní prostory bude zajišťovat 6 centrálních VZT jednotek, umístěných na střeše objektu. Všechna zařízení jsou navržena jako mírně podtlaková, vzduchový výkon jednotek je max. 40000 m3/h. Větrání a úpravu vzduchu pro prostor pasáže budou zajišťovat 3 centrální VZT jednotky, umístěné na střeše objektu. Tyto jednotky slouží pro větrání, vytápění a chlazení prostoru pasáže. Všechna zařízení jsou navržena jako přetlaková, vzduchový výkon jednotek na přívodu je 36000m3/h. Vzduchový výkon na odvodu bude upraven při provozu budovy dle skutečné vzduchové bilance objektu tak, aby objekt nebyl v podtlaku vůči prostorům, odkud hrozí pronikání škodlivin a pachů (parking, stravovací prostory). Restaurace budou mít svoje vlastní VZT jednoty umístěnou na střeše. Jejich vzduchový výkon bude 12000 / 32000 / 10000 / 18700/ 18700m3/h. Pro všechny prostory restaurací i fast foodů je navržena rezerva v podobě potrubního rozvodu pro digestoře. Větrání a úpravu vzduchu pro prostor supermarketu budou zajišťovat 2 centrální VZT jednotky, umístěné na střeše objektu. Jedna jednotka je určena pro zázemí supermarketu, druhá pro prodejní plochu. Dále je zohledněn požadavek na havarijní odvětrání pro případ úniku chladiva. Obě zařízení jsou navržena jako rovnotlaká, vzduchový výkon je 15 750 m3/h (prodejní část) a 1 500 m3/h (zázemí). Větrání a úpravu vzduchu pro tančírnu bude zajišťovat dvojice stejných centrálních VZT jednotek, umístěných na střeše objektu. Obě zařízení jsou navržena jako mírně podtlaková, vzduchový výkon jednotek je 27 800 m3/h na odvodu.  Větrání a úpravu vzduchu pro správu objektu bude zajišťovat centrální VZT jednotka, umístěná na střeše objektu.  Zařízení je navrženo jako mírně podtlakové, vzduchový výkon jednotky je 5 300 m3/h na odvodu. Z hlediska požární bezpečnosti jsou v objektu navrženy nechráněné únikové cesty s požadavkem na 15násobnou výměnu vzduchu. Každá NÚC bude mít vlastní VZT zařízení, které bude přivádět vzduch do NÚC. Z hlediska požární bezpečnosti jsou v objektu navrženy chráněné únikové cesty s požadavkem na 15násobnou výměnu vzduchu a garantovaný přetlak. Každá CHÚC bude mít vlastní VZT zařízení, které bude přivádět vzduch do CHÚC. Větrání garáží je podtlakové, aby se zamezilo vniku vzduchu z garáží do ostatních částí objektu. Pro odvod vzduchu bude využito rozvodu SOZ, kterým bude odsávaný vzduch vyveden nad střechu, kde bude umístěn odtahový ventilátor.
stupeň PD DPS
realizace PD 2012 – 2013

Poptávka služeb