Mateřská škola Odolená Voda
13.6.2017
Rekonstukce a nástavba prodejny JMP
13.6.2017
Zobrazit vše
Částečně podsklepený dvoupodlažní objekt pro mateřskou školku a obecní úřad v obci Okrouhlo. Objekt se skládá z původní rekonstruované části a části nově přistavované. V 1.NP se nachází prostory obecního úřadu, gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance a návštěvníky úřadu. Celé druhé nadzemní podlaží je věnováno provozu mateřské školky.

název MATEŘSKÁ ŠKOLA A OBECNÍ ÚŘAD OKROUHLO
adresa Okrouhlo
kategorie
občanská budova
polyfunkční objekt
investor Obecní úřad Okrouhlo, č.p. 99 Okrouhlo, 254 01 Jílové u Prahy
generální projektant Ing. M. Kvasnička, Račiněveská 2444/c, 190 16 Újezd nad Lesy – Praha 9
popis objektu Částečně podsklepený dvoupodlažní objekt pro mateřskou školku a obecní úřad v obci Okrouhlo. Objekt se skládá z původní rekonstruované části a části nově přistavované. V 1.NP se nachází prostory obecního úřadu, gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance a návštěvníky úřadu. Celé druhé nadzemní podlaží je věnováno provozu mateřské školky.
celková podlahová plocha 440 m²
realizované profese_TZB VYT, VZT

navržené řešení spol. TechOrg:

VYT Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV jsou navržena dvě tepelná čerpadla vzduch/voda s celkovým topným výkonem 44,4kW (2x 22,2kW) při teplotě vzduchu -7°C a teplotě výstupní vody 50°C. Každé TČ má integrovaný elektrokotel o maximálním výkonu 18 kW. Umístění TČ, stejně jako akumulační nádoby (1000 litrů) a zásobníkového ohřívače TV (500 litrů), je v podkroví objektu na ocelové nosné konstrukci. Každé TČ je připojeno na dvě venkovní jednotky s umístěním na ploché střeše přistavované jižní části objektu. Ohřev TV je uvažován jako přednostní. Otopná soustava objektu je rozdělena na tři větve pro jednotlivé části objektu (MŠ, obecní úřad, kuchyň + společné prostory), větev pro ohřívače VZT zařízení a větev pro napojení zásobníkového ohřívače TV. Měření tepla je navrženo pro každou část objektu samostatně. Koncovými prvky pro vytápění jsou desková a trubková otopná tělesa a podlahové vytápění.
VZT Pro nucené větrání MŠ a administrativních prostor je navržena VZT jednotka s rekuperací tepla a dohřevem přívodního vzduchu ve vodním ohřívači a celkovým vzduchovým výkonem 3350 m³/h, zařízení je navrženo jako rovnotlaké. Jednotlivé zóny budovy budou na přívodu a odvodu vzduchu vybaveny uzavíratelnými regulačními klapkami se servopohony a jednotka bude vybavena frekvenčními měniči pro možnost snižování průtoku vzduchu. Pro větrání gastroprovozu jsou navrženy 2 ventilátory (přívodní a odvodní) se vzduchovým výkonem 1350 m³/h pro přívod a 1700 m³/h pro odvod. Přívodní vzduch bude dohříván pomocí potrubního vodního ohřívače. Pro odvětrání skladů jsou navrženy samostatné ventilátory pro odvod znečištěného vzduchu nad střechu objektu.
stupeň PD DSP
realizace PD 2009

Poptávka služeb