Mateřská škola a Obecní úřad Okrouhlo
13.6.2017
Vodní svět, Praha 11
13.6.2017
Zobrazit vše
Budova bude sloužit jako prodejna firmy se skladovacím zázemím. Jde o trojpodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Nástavba se týká třetího patra, nové patro bude stavěno nad dvě stávající.

název REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA PRODEJNY JMP
adresa Ohradní 1364/14; Praha 4 – Michle
kategorie
občanská budova
polyfunkční objekt
investor JMP s.r.o.; Praha
generální projektant ADR s.r.o.; Praha 5 – Libínská 3127/1
popis objektu Budova bude sloužit jako prodejna firmy se skladovacím zázemím. Jde o trojpodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Nástavba se týká třetího patra, nové patro bude stavěno nad dvě stávající.
celková podlahová plocha 1785m²
realizované profese_TZB projekty profesí VYT; CHL; VZT; ELE-silno; ELE-slabo; ELE-MaR; ZTI;

navržené řešení spol. TechOrg:

VYT Zdroj tepla je pro objekt stávající výměníková stanice, která se nachází ve stávající části objektu a není v prostoru investora. Výměníková stanice zásobuje teplem celou čtvrť, připojovací hodnota od JMP je 55 kW. Koncovými prvky pro vytápění jsou desková a trubková tělesa, podlahové konvektory a v části podlahové vytápění.
CHL Zdroj chladu jsou pro objekt 3 venkovní jednotky s proměnným průtokem chladiva, které jsou umístěny na střeše objektu. Objekt je pro chlazení rozdělen do dvou zón – komerční a administrativní prostory. Celkový chladící výkon venkovních jednotek je 2x14kW a 1x23kW. Na venkovní jednotky je celkem napojeno 17 vnitřních chladících jednotek a to buď v kazetovém, nástěnném nebo podstropním provedení. Server je chlazen pomocí samostatného split systému.
VZT V objektu je navržena centrální VZT jednotka s regenerací tepla. Jednotka je pro větrání administrativních a komerčních prostor. Celkový vzduchový výkon je 6250 m3/h. Jednotka je umístěná v technickém zázemí v 2.NP. Soustava je osazena regulátory s konstantním průtokem vzduchu, distribuční elementy jsou zvoleny vířivé anemostaty, mřížky a ventily. Sociální zázemí je odvětráno samostatnými ventilátory.
stupeň PD DSP, DPS
realizace PD 2008 – 2009

Poptávka služeb