Rekonstukce a nástavba prodejny JMP
13.6.2017
Obchodní a zábavní centrum Čestlice Hotel **** Aqua
13.6.2017
Zobrazit vše
Řešené objekty se skládají z Vodního světa, bazénů vnitřních, bazénů venkovních, wellnes, fitness dvou kluzišť, restaurace vč. gastro provozu a Vodního světa – objekt D. Objekt D se skládá z provozu hotelu, šesti bytů, administrativních ploch, komerčních ploch a ze zázemí v 1.NP kde je umístěna recepce a snídaňový salonek a pronajímatelné obchodní plochy.

adresa Praha 11
kategorie polyfunkční objekt
investor Městská část Praha 11
generální projektant ATELIER 8000
popis objektu Řešené objekty se skládají z Vodního světa (objekt A,B a C), bazénů vnitřních, bazénů venkovních, wellnes, fitness dvou kluzišť, restaurace vč. gastro provozu a Vodního světa – objekt D. Objekt D se skládá z provozu hotelu (25 hotelových pokojů), šesti bytů, administrativních ploch, komerčních ploch a ze zázemí v 1.NP kde je umístěna recepce a snídaňový salonek a pronajímatelné obchodní plochy.

Zajímavostí tohoto projektu je využití odpadního tepla mezi objekty kluzišť a bazénů.

realizované profese_TZB ÚT, CHL, VZT

navržené řešení spol. TechOrg:

CHL Chlazení:

 

Zdrojem chladu pro navrhovaný objekt budou dvě chladící kompresorové jednotky s plynulou regulací chladícího výkonu 40% – 100%, umístěné v 1.PP v technologické části objektu o jmenovitém výkonu 2 x 300 kW vč. rozdělovače a sběrače pro jednotlivé chladící větve (FCU, VZT).

VYT Vytápění:

 

Zdrojem tepla pro navrhovaný objekt bude tlakově nezávislá předávací stanice o jmenovitém výkonu 2,6MW, dále bude provedeno napojení na CZT PT a.s. Předávací stanice bude umístěná v 1.PP v technologické části objektu, kde bude i umístěn rozdělovač a sběrač pro jednotlivé topné větve (FCU, VZT, otopná tělesa, podlahové konvektory, podlahové topení, TUV).

Projekt počítá s využitím odpadního tepla z technologie chlazení pro vytápění.

VZT Vzduchotechnika:

 

jednotlivé prostory jsou nuceně větrány pomocí 16ti zařízení (většinou kompaktní VZT jednotky s rekuperací tepla) o celkovém vzduchovém výkonu cca 300 000 m3/h.


Poptávka služeb