Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO ÚDOLNÍ
12.6.2017
Sídlo společnosti PPD JOB AGENCY s.r.o.
12.6.2017
Zobrazit vše
Jedná se o rekonstrukci 1. a 2.NP a nástavby dalších dvou nadzemních podlaží objektu B – Údolní 33, Brno. Střecha je plochá. Z části se rekonstruovaný objekt B dotýká vedlejší novostavby – Objektu C. Vnitřní místnosti tvoří kancelářské prostory, technické a sociální zázemí. Stavba je z hlediska technologií napojena na objekt B.

název REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU B
adresa Brno – Údolní 33
kategorie
polyfunkční objekt
administrativní objekt
investor NADACE PARTNERSTVÍ, Údolní 33, Brno
generální projektant Ing. Ivo Stolek, Pramenná 10, Brno
popis objektu Jedná se o rekonstrukci 1. a 2.NP a nástavby dalších dvou nadzemních podlaží objektu B – Údolní 33, Brno. Střecha je plochá. Z části  se  rekonstruovaný  objekt  B  dotýká  vedlejší  novostavby  –  Objektu  C. Vnitřní místnosti tvoří
celková podlahová plocha 1400 m2
realizované profese_TZB projekty profesí VYT; CHL; VZT; ELE-silno; ELE-slabo; ELE-MaR; ZTI;

navržené řešení spol. TechOrg:

VYT/CHL Jako  zdroj  tepla  a  chladu  bude  budova  využívat tepelné čerpadlo (dále jen TČ) země – voda, které je součástí objektu C.  Zdrojem  nízkopotencionální energie pro TČ je soustava zemních vrtů, které bude rozšířena o výkon  potřebný  pro  objekt  B.  Příprava  TV  bude  realizována  soustavou  solárních  kolektorů  umístěných na střeše objektu doplněných o elektrický dohřev v akumulačním zásobníku. Hlavním koncovým prvkem budou parapetní FCU jednotky, lokálně pak doplněny podlahovým vytápěním (1.NP) a trubkovými  otopnými tělesy (sociální zázemí).
VZT V objektu jsou navrženy 4 decentrální VZT jednotky s rekuperací tepla vždy samostatně řešené pro kažé patro. Jednotky jsou podstopní, umístěné vždy v podhledu v chodbě u výtahu a jsou navrženy v rovnotlaku o výkonu 390m3/h – 1.NP, 780m3/h – 2.NP, 700m3/h – 3.NP a 740m3/h – 4.NP. Nasávání čerstvého vzduchu je řešeno na severozápadní fasádě pro každé patro samostatně. Odvod znečištěného vzduchu je vyveden společným stoupacím potrubím nad střechu objektu.
stupeň PD DSP, DPS
realizace PD 2011-2012

Poptávka služeb